Xin chào!

Z-Library là một trong số những thư viện trực tuyến lớn nhất thế giới. Chúng tôi hướng tới việc đưa việc tiếp cận văn học tới mọi người. Ngày nay,Z-Library chứa hơn 11,179,413 sách và 84,837,000 báo Các máy chủ Z-Library được đặt trên toàn thế giới: ở Mỹ, Nga, Đức, Phần Lan, Malaysia và Luxemburg. Dung lượng dữ liệu được lưu trữ hiện nay là hơn 220 TB! Mỗi tháng, có hàng triệu người sử dụng Z-Library với nhu cầu của mình, nghĩa là chúng tôi đang đi đúng hướng! Nhưng nếu không có hỗ trợ của bạn, chúng tôi không thể đạt được những mục tiêu đã đặt ra.

Chỉ nhờ sự hỗ trợ của bạn trong 6 tháng qua, những cập nhật quan trọng sau đây đã được thực hiện: giao diện chỉnh sửa dành cho người dùng, tạo nhóm quản trị viên lớn để nâng cao chất lượng bộ sưu tập sách; làm các đề mục sách cho các mục, thêm vào hơn 100 ngôn ngữ và làm cho ứng dụng trên Android của chúng tôi có 27 ngôn ngữ. Ngoài ra còn có nhiều điều cải thiện nhìn thấy được: làm lại phần yêu cầu sách, thiết kế mới của thư Z-Library, làm các trang “Phần tải lên của tôi” và “Thêm sách” trở nên tốt hơn, thay đổi giao diện chức năng “Liên lạc về vấn đề”. Ngoài ra, hang loạt vấn đề không nhận thấy bằng mắt thường nhưng quan trọng về mặt kỹ thuật cũng đã được thực hiện. Sự hỗ trợ tích cực của cách bạn mang lại sức mạnh cho nhóm chúng tôi và cổ vũ chúng tôi lao động. Mỗi dollar quyên góp được đối với chúng tôi không chỉ là tiền mà còn là bằng chứng rằng dự án của chúng tôi thực sự cần thiết với bạn!

Z-Library đây là dự án phi lợi nhuân thực hiện theo kinh phí của những người sáng lập và sự hỗ trợ của bạn. Hôm nay (15 tháng 9 2022), như trong tháng 3 và tháng 9 hàng nằm, chúng tôi thực hiện tăng quỹ để thực hiện vận hành và phát triển. Chúng tôi rát biết ơn cho mỗi dollar được quyên góp.

Trân trọng,
Z-Library quản trị

Những người quyên góp gần đây

$5
jianghao
27 Sep 2022, 07:51
$5
Maria
27 Sep 2022, 07:51
$5
1DER
27 Sep 2022, 07:51
$10
Amita
27 Sep 2022, 07:51
$25
Markus
27 Sep 2022, 07:51
$5
赵磊
27 Sep 2022, 07:50
$5
Ngoc
27 Sep 2022, 07:50
$25
PROCTORMS
27 Sep 2022, 07:50
$5
小书斋
27 Sep 2022, 07:50
$50
qull
27 Sep 2022, 07:50
$10
Joanne.W
27 Sep 2022, 07:49
$10
hatebugs
27 Sep 2022, 07:49
$20
Pilgrimver
27 Sep 2022, 07:49
$14
SP
27 Sep 2022, 07:48
$4
Bleep
27 Sep 2022, 07:48
$10
Brian
27 Sep 2022, 07:48
$5
Brandy
27 Sep 2022, 07:48
$7
John411
27 Sep 2022, 07:47
$5
david
27 Sep 2022, 07:47
$10
moretti
27 Sep 2022, 07:47
$10
xzsh2001
27 Sep 2022, 07:47
$10
Katja
27 Sep 2022, 07:47
$7
Rien
27 Sep 2022, 07:47
$5
k
27 Sep 2022, 07:47
$10
NN
27 Sep 2022, 07:46
$5
Luisa
27 Sep 2022, 07:46
$10
Shorechen00
27 Sep 2022, 07:46
$5
Epohfoelohtop
27 Sep 2022, 07:46
$10
muthu
27 Sep 2022, 07:46
$10
Anna
27 Sep 2022, 07:45
$10
Patto
27 Sep 2022, 07:45
$5
kemiai
27 Sep 2022, 07:45
$5
wsdt
27 Sep 2022, 07:45
$5
Daniel
27 Sep 2022, 07:44
$10
Anonymous
27 Sep 2022, 07:44
$20
Breezy
27 Sep 2022, 07:44
$10
v88
27 Sep 2022, 07:44
$10
יעל
27 Sep 2022, 07:43
$25
Anonymous
27 Sep 2022, 07:43
$5
总以为只有我
27 Sep 2022, 07:43
$10
Zard
27 Sep 2022, 07:43
$5
sconic90
27 Sep 2022, 07:43
$4
wangyongqiang
27 Sep 2022, 07:43
$2
asna
27 Sep 2022, 07:43
$5
gwen_tala
27 Sep 2022, 07:42
$10
Denise
27 Sep 2022, 07:42
$10
EDMAR
27 Sep 2022, 07:42
$10
kell
27 Sep 2022, 07:42
$4
有涯无涯
27 Sep 2022, 07:42
$5
micropop
27 Sep 2022, 07:42
$10
Bettina
27 Sep 2022, 07:42
$10
Sandy
27 Sep 2022, 07:41
$5
Chang
27 Sep 2022, 07:41
$10
Saja44
27 Sep 2022, 07:41
$10
Parras
27 Sep 2022, 07:41
$1
961286994
27 Sep 2022, 07:41
$5
低调w低调
27 Sep 2022, 07:41
$5
Ariel
27 Sep 2022, 07:40
$10
Anonymous
27 Sep 2022, 07:40
$5
stu
27 Sep 2022, 07:40
$5
Sunny
27 Sep 2022, 07:40
$5
@52.0
27 Sep 2022, 07:39
$20
Serikbek
27 Sep 2022, 07:39
$10
HYUNGGUEN
27 Sep 2022, 07:39
$10
marcello
27 Sep 2022, 07:38
$5
beruang.madu
27 Sep 2022, 07:38
$5
zh
27 Sep 2022, 07:38
$5
anu
27 Sep 2022, 07:38
$10
Claudio
27 Sep 2022, 07:38
$4
孙强
27 Sep 2022, 07:37
$5
Shaishai
27 Sep 2022, 07:37
$5
unknown_user
27 Sep 2022, 07:37
$10
jessykwee1982
27 Sep 2022, 07:37
$10
bonnbaer
27 Sep 2022, 07:37
$10
robejava
27 Sep 2022, 07:37
$5
xcetion
27 Sep 2022, 07:36
$10
Shelly
27 Sep 2022, 07:36
$10
colin3191
27 Sep 2022, 07:36
$10
Sarah
27 Sep 2022, 07:35
$10
Радослава
27 Sep 2022, 07:35
$20
sanci233
27 Sep 2022, 07:35
$20
Anonymous
27 Sep 2022, 07:34
$5
Usama
27 Sep 2022, 07:34
$50
Hennie
27 Sep 2022, 07:34
$25
BlindMint
27 Sep 2022, 07:34
$5
DM1988
27 Sep 2022, 07:34
$10
gracsok
27 Sep 2022, 07:33
$10
Herby
27 Sep 2022, 07:33
$10
Apple
27 Sep 2022, 07:33
$10
Ta2een
27 Sep 2022, 07:33
$5
Anonymous
27 Sep 2022, 07:32
$4
道之
27 Sep 2022, 07:32
$10
Keith
27 Sep 2022, 07:32
$10
VIP
27 Sep 2022, 07:31
$5
zhangjinlong
27 Sep 2022, 07:31
$5
Indy
27 Sep 2022, 07:31
$10
Teng
27 Sep 2022, 07:31
$10
Ariel
27 Sep 2022, 07:30
$5
小朝
27 Sep 2022, 07:30
$4
redbone
27 Sep 2022, 07:30

Những người quyên góp nhiều nhất

$300
Takashi
25 Sep 2022, 14:37
$300
Cristian
26 Sep 2022, 12:49
$250
Akshay
23 Sep 2022, 07:40
$200
xtrozet
25 Sep 2022, 10:46
$200
Chris
23 Sep 2022, 22:35
$200
Dieu
26 Sep 2022, 23:19
$200
Teppner
20 Sep 2022, 14:02
$161
MundoChild
21 Sep 2022, 03:59
$150
NANO
20 Sep 2022, 11:38
$150
Daniel
19 Sep 2022, 16:04
$150
Shonki
19 Sep 2022, 07:00
$150
Anonymous
23 Sep 2022, 02:22
$150
james
15 Sep 2022, 19:34
$150
Fondation
20 Sep 2022, 08:21
$150
Dunnigan
21 Sep 2022, 00:02
$150
Fuligule
22 Sep 2022, 08:48
$150
Cordeiro
20 Sep 2022, 13:27
$130
Brie
18 Sep 2022, 16:14
$126
Enark
20 Sep 2022, 06:50
$125
lys
18 Sep 2022, 09:52
$120
loribeth
24 Sep 2022, 23:50
$110
Sophinette
20 Sep 2022, 01:15
$110
sadie
21 Sep 2022, 17:23
$110
xavi
22 Sep 2022, 20:18
$110
Ruby
25 Sep 2022, 11:35
$110
thinh
18 Sep 2022, 12:39
$110
Maycon
16 Sep 2022, 20:19
$101
Jersey
24 Sep 2022, 18:48
$100
Richard
19 Sep 2022, 23:18
$100
Joe
27 Sep 2022, 01:02
$100
Anonymous
23 Sep 2022, 06:07
$100
erfotografo
19 Sep 2022, 20:42
$100
ar
27 Sep 2022, 06:13
$100
Antonio
24 Sep 2022, 02:43
$100
Lucie
16 Sep 2022, 22:50
$100
Bookworm
21 Sep 2022, 07:35
$100
Eka
20 Sep 2022, 07:20
$100
hoplitae
19 Sep 2022, 12:38
$100
charles
19 Sep 2022, 17:43
$100
Reffernita
27 Sep 2022, 06:48
$100
Arronax
19 Sep 2022, 18:22
$100
elena
23 Sep 2022, 15:06
$100
Boomer
20 Sep 2022, 00:04
$100
Tim
17 Sep 2022, 00:50
$100
Frankie
16 Sep 2022, 14:20
$100
JJ
21 Sep 2022, 01:29
$100
Sury
17 Sep 2022, 17:52
$100
David
20 Sep 2022, 11:46
$100
cyrouslan
16 Sep 2022, 07:28
$100
Kenny33
18 Sep 2022, 13:09
$100
fuquau
17 Sep 2022, 22:35
$100
Anonymous
16 Sep 2022, 12:35
$100
lenoir@ucdavis.edu
20 Sep 2022, 18:27
$100
UB
20 Sep 2022, 00:20
$100
Shadow_Walker
27 Sep 2022, 01:00
$100
susan
27 Sep 2022, 04:38
$100
Anne
22 Sep 2022, 18:54
$100
zj89488
23 Sep 2022, 08:44
$100
Regards
23 Sep 2022, 15:14
$100
Walter
23 Sep 2022, 18:48
$100
Kavitha
20 Sep 2022, 07:11
$100
SAlAJAMI
16 Sep 2022, 18:10
$100
montaigne
15 Sep 2022, 16:50
$100
annette
21 Sep 2022, 18:34
$100
Karyn
17 Sep 2022, 11:48
$100
tebo
17 Sep 2022, 20:22
$100
Didier
17 Sep 2022, 12:49
$100
zemano
26 Sep 2022, 22:49
$100
Ming
22 Sep 2022, 09:52
$100
Anna
25 Sep 2022, 06:30
$100
Melanie
24 Sep 2022, 18:34
$100
BJH
25 Sep 2022, 03:41
$100
Lynne
19 Sep 2022, 21:11
$100
mhuben
15 Sep 2022, 18:33
$100
Lewin
21 Sep 2022, 08:55
$100
password
20 Sep 2022, 10:50
$100
Irina
19 Sep 2022, 02:58
$100
rany
17 Sep 2022, 22:48
$100
unifish
17 Sep 2022, 13:18
$100
zibuyu9
20 Sep 2022, 06:46
$100
ZL5322zl
21 Sep 2022, 18:18
$100
AW
20 Sep 2022, 15:58
$100
Fungusamongus
17 Sep 2022, 15:37
$100
wellzini
21 Sep 2022, 22:22
$100
pseudozenon
16 Sep 2022, 11:44
$100
Mediator53
16 Sep 2022, 14:48
$100
Ruedi
15 Sep 2022, 15:08
$100
kirjas
20 Sep 2022, 21:47
$100
mkarp
25 Sep 2022, 19:17
$100
revirado
20 Sep 2022, 00:34
$100
Anonymous
23 Sep 2022, 18:08
$100
Steve
26 Sep 2022, 11:10
$100
Ken
18 Sep 2022, 18:36
$100
Lula
23 Sep 2022, 20:02
$100
malene
16 Sep 2022, 20:25
$100
Dr.
20 Sep 2022, 07:22
$100
SudhirSarnobat
18 Sep 2022, 06:21
$100
steve
20 Sep 2022, 07:08
$100
trades
18 Sep 2022, 09:31
$100
doobee
16 Sep 2022, 19:53